Cleaning Kit for Thermal Printer

คุณสมบัติสินค้า:

ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์และลูกยางเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อคุณภาพงานพิมพ์และยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์

Share

หมวดหมู่ : PRINTERS Options for Barcode Printer

Share

ชุดทำความสะอาดประกอบด้วย

 แผ่นทำความสะอาดหัวพิมพ์ 1 แผ่น
 ก้านสำลี 12 อัน
 แผ่่นทำความสะอาดชุบน้ำยา 12 แผ่น
 ถุงมือ 1 คู่่
 แปรง 1 คู่่