หัวพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

จำหน่ายหัวพิมพ์

หัวพิมพ์ (Print Head) เป็นอะไหล่ หรืออุปกรณ์ส่วนสำคัญของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนหลังจากการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว CPS ของเราเห็นความสำคัญในส่วนนี้  จึงมีให้บริการจำหน่าย หรือเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Thermal Printer) ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ที่ลูกค้าใช้งานอยู่

 

Best Seller

น้ำยาทำความสะอาด

ชุดอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดหัวพิมพ์ / น้ำยาล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เช็ดทำความสะอาดคราบสกปรก เพื่อความคมชัดของบาร์โค้ด และยืดอายุหัวพิมพ์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead PR2F RP4F

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นพกพา (Mobile Printer) Honeywell RP2F/RP4F ขนาดกว้าง 2 นิ้ว และ 4นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead-PM42

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Honeywell PM42 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead PD45S PD45

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Honeywell PD45S/PD45 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead PC43D PC43T

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ Honeywell PC43D / PC43T ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead PC42T plus

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ Honeywell PC42T/ PC42T Plus ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head ZT600

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรมหลัก Zebra ZT610 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว / ZT620 ขนาดกว้าง 6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead ZT510

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Zebra ZT510 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead ZT411 ZT421

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Zebra ZT411 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว / ZT421 ขนาดกว้าง 6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead ZT231

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Zebra ZT231 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead ZT200 series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Zebra ZT220, ZT230 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head ZD600 series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ Zebra ZD621, ZD611, ZD621R, ZD611R, ZD621-HC, ZD611-HC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head ZD500 series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ Zebra ZD500 กว้าง 4 นิ้ว / ZD510-HC กว้าง 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head ZD420 series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ Zebra ZD420D / ZD420T / ZD421D / ZD421T กว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead-ZD410 series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ Zebra ZD411, ZD411-HC, ZD410, ZD410-HC กว้าง 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head TTP Series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ TSC TTP-244 Pro / TTP-244 Plus ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head TX Series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ TSC TX200 / TX300 / T600 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head-TSC-MHSeries-6inch

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม TSC MH261T / MH361T ขนาดกว้าง 6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Prin tHead MH series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม TSC MH241 / MH341 / MH641 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head-TSC-MB series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม TSC MB240 / MB340 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead-TC Series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ TSC TC200 / TC210 / TC300 / TC310 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head-TSC-DA200 DA300

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ TSC DA200 / DA300 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead-TSC-TDP247 TDP345

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ TSC TDP-247 / TDP-345 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead-TSC-TE200-TE210

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ TSC TE200 / TE210 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head SG112-ex

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นพิเศษเฉพาะ Sato SG112-ex Series ขนาดกว้าง 10 นิ้ว (SG112-ex TT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head FX3-LX

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดตั้งโต๊ะ Sato FX3-LX Series ขนาดกว้าง 3.15 นิ้ว (FX3-LX DT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head PW4NX

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดพกพา Sato PW4NX ขนาดกว้าง 4 นิ้ว (PW4NX Series)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato PW2NX

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดพกพา Sato PW2NX ขนาดกว้าง 2 นิ้ว (PW2 Series)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato WS2

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato WS2 Series กว้าง 2 นิ้ว (WS208 / WS212)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato TG

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato TG Series กว้าง 3 นิ้ว (TG308 / TG312)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato CG4

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato CG4 Series กว้าง 4 นิ้ว (CG408 / CG412)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato CG2

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato CG2 Series กว้าง 2 นิ้ว (CG208 / CG212)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print head CodeSoft S4

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด CodeSoft รุ่น S4 Print Head (203DPI) 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print head Postek C168

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Postek รุ่น C-168 Print Head (203DPI) 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Zebra ZD220 ZD230

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ Zebra ZD220 / ZD230TA / ZD230 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head TTP-247

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นตั้งโต๊ะ TSC TTP-247 / TTP-345 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head PM45/PM45c

สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลาก Honeywell รุ่น PM45 / PM45C (203DPI/300DPI) 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato CT4-LX

สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด Sato CT4-LX ขนาดกว้าง 4 นิ้ว ( CT4-LX DT203 / CT4-LX DT305 / CT4-LX TT203 / CT4-LX TT305)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato HR2

หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato HR2 Series ขนาดกว้าง 2 นิ้ว (HR-212/HR-224)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato M84Pro

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato M84Pro Series กว้าง 4 นิ้ว (M84- Pro2/ M84- Pro3/ M84- Pro6)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato S86-ex

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato รุ่น S86-ex ขนาดกว้าง 6 นิ้ว (203DPI -TT / 305DPI-TT / 203DPI-DT / 305DPI-DT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Sato S84-ex

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato S84-ex ขนาดกว้าง 4 นิ้ว (203DPI -TT / 305DPI-TT / 609DPI-TT / 203DPI-DT / 305DPI-DT / 609DPI-DT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead-T8206-T8306

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Printronix T8206 / T8306 ขนาดกว้าง 6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead T8208-T8308

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Printronix T8208 / T8308 ขนาดกว้าง 8 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead T8204-T8304

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Printronix T8204 / T8304 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead-T4204-T4304

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Printronix T4204 / T4304 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead-T6206e-T6306e

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Printronix T6206e / T6306e ขนาดกว้าง 6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Printronix T6204E

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่นอุตสาหกรรม Printronix T6204e / T6304e / T6604e ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Printronix RFID-T4000

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Printronix RFID รุ่น T42R4 / T43R4 ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PrintHead-T800/T800RFID

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Printronix T820 / T830 / T82R / T83R ขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Print Head Printronix S809

สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ 24 เข็มพิมพ์ Dot Matrix Printer Printronix S809 ที่ทนทาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

VIP Color VP700 / 750

สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากสี VIP Color รุ่น VP700 / VP750 (1,600DPI)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Gprinter GP-H420F-H430F

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Gprinter รุ่น GP-H420F / GP-H430F (203/300DPI) กว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Codesoft 4e/4i TPH (300DPI)

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด รุ่น 4e/4i (300DPI)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Postek G2108

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Postek รุ่น G2108 (203DPI)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Sato CL6NX Plus

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด CL6NX Plus series ทุกความละเอียด ขนาดหน้ากว้าง 6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Postek G2000&I200

สำหรับเครื่องพิมพ์ Postek รุ่น G2000 & I200 (old)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Codesoft TPH 4e/4i (200DPI)

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด รุ่น 4e/4i (200DPI)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Sato WS4-series

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato WS4 series กว้าง 4 นิ้ว (WS408-TT / WS408-DT / WS412-TT / WS412-DT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

Sato CL4NX Plus

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด CL4NX Plus series ทุกความละเอียด ขนาดหน้ากว้าง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Cleaning Kit

ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์และลูกยางเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อคุณภาพงานพิมพ์และยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้