HIKVISION ระบบการจัดการ ทางเข้า-ออก รถยนต์ ด้วยกล้อง ANPR อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์

คุณสมบัติสินค้า:

ระบบสามารถจัดการเกี่ยวกับการเข้า-ออกของรถยนต์ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยกล้องวงจรปิดประเภท ANPR อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์

Share

Share

 
 
HIKVISION ระบบการจัดการ ทางเข้า-ออก รถยนต์ ด้วยกล้อง IP 2 ล้านพิกเซล (ANPR)
 
เพื่อให้ได้มาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออก ประตู จึงได้มีการออกแบบระบบการตรวจสอบสิทธิการเข้า-ออก โดยการใช้เทคโนโลยีการอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อตรวจสอบสิทธิของรถที่จะเข้าออก เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น  โดยรถยนต์แต่ละคันจะต้องมีการลงทะเบียน จับคู่ข้อมูลให้เรียบร้อยเสียก่อน 
 
อุปกรณ์หลักที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
 • กล้องวงจรปิด CCTV  IP 2 ล้านพิกเซล (ANPR) เพื่อจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์  ประเภทรถ  สี  และรุ่นยี่ห้อ
 • ชุดอุปกร์ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ
 • โปรแกรม API (Application Programming Interface)
 • ชุดอุปกรณ์เครื่องอ่านคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล (RFID) 
 • ระบบควบคุมไฟจราจร และเสียงแจ้งเตือน
 • ชุดอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับแผ่นเหล็กใต้ท้องรถฝังพื้น

วัดถุประสงค์เพื่อ.... ?

 • สร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ด้วยนโยบายเชิงรุก
 • ควบคุมระบบปริมาณรถและทิศทางการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อป้องกันการพิพาท กรณีเกิดความขัดแย้ง และป้องกันอุบัติเหตุขณะเดินรถเข้า-ออก
 • สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร สถานที่ หน่วยงาน อาคารสำนักงาน ให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย
 • การบริหารการจัดการเกี่ยวกับรถยนต์ เป็นไปได้โดยง่าย

 

 

 

 

Multi-Frame LPR   VS  One-Frame LPR