ผลงานการติดตั้ง Video Wall (LED Wall)

คุณสมบัติสินค้า:

รวบรวมผลงานการติดตั้งจอ LED Display ( Video Wall /LED Wall ) ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor

Share

หมวดหมู่ : Digital Media Digital Media Site Reference

Share

  • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งจอ LED WALL  เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ให้กับพนักงานภายในองค์กรทราบ  ณ โรงงานผู้ผลิตและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตเลนส์สายตา  ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จ.ชลบุรี

 

   • ติดตั้งจอ LED  Billboard Screen Outdoor  เพื่อประชาสัมพันธ์ / โฆษณา /แจ้งข่าวสาร  ภายในองค์กร  ณ โรงงานลูกค้าซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตสินค้าทางการแพทย์ที่มีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว  จ.ฉะเชิงเทรา