ผลงานการติดตั้ง Video Wall (LED Wall)

รวบรวมผลงานการติดตั้งจอ LED Display ( Video Wall /LED Wall ) ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor

Share

Share

  • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งจอ LED WALL  เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ให้กับพนักงานภายในองค์กรทราบ  ณ โรงงานผู้ผลิตและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตเลนส์สายตา  ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จ.ชลบุรี