เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 2D Axicon 15000

คุณสมบัติสินค้า:

รองรับ 2D ชนิด QR Code และ Data Matrix

Share

หมวดหมู่ : AUTO-ID PRODUCTS Barcode Verifier

Share

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • มาตรฐาน ISO/IEC compliant verification
  • Full ISO/IEC 15415 (2D) และ Full ISO/IEC 15416 (1D)
  • ตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดได้ทั้ง 1D และ 2D
  • รองรับขนาดบาร์โค้ดใหญ่สุด 51มม x 31มม
  • แหล่งจ่ายไฟผ่านพอร์ต USB สะดวกใช้งานกับ Labtop
  • รองรับ 2D ชนิด QR Code และ Data Matrix