เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

ปัจจุบันนี้ธุรกิจหลายแห่งต้องพึ่งการใช้บาร์โค้ด ซึ่งทำให้มันสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะแน่ใจว่าบาร์โค้ดสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม เครื่องมือเหล่านี้อย่างเช่นเครื่องตรวจสอบบาร์โค้ดที่ที่ CPS จำหน่ายจะช่วยเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำของบาร์โค้ดบนสินค้า ท้ายที่สุดเครื่องตรวจสอบบาร์โค้ดจะลดโอกาสที่สินค้าของท่านจะถูกส่งคืนอันเนื่องด้วยบาร์โค้ดไม่สมบูรณ์ ลดการสิ้นเปลืองบรรจุภัณฑ์ และลดเวลาในการทำงานด้วยกระบวนการเดิมซ้ำอีกครั้ง

New

เครื่องตรวจสอบบาร์โค้ด Axicon 15200 ได้รับการออกแบบมาเพื่ออ่านบาร์โค้ดทั้งแบบเชิงเส้น และแบบเมตริกซ์แบบสองมิติ การกำหนดค่าหมายความว่าสามารถอ่านได้ขนาดเล็ก บาร์โค้ดที่มีขนาด x ลดลงเหลือ 0.150 มม. (6mil)

New
Pre-Order

เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด RJS Inspector 5000 แบบ Laser มีความสามารถในการจัดเก็บและการพิมพ์การสแกนหลายค่า สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

New
Pre-Order

เครื่องตรวจสอบบาร์โค้ด RJS Inspector 5000 แบบ Auto Optic (3,6,10,20 Mil Apertures) Linear Bar Code Verifier ผู้ใช้สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

New

อุปกรณ์ที่ผลิตมาให้ใช้งานคู่กับเครื่องพิมพ์เพื่อตรวจสอบบาร์โค้ด 1D และ 2D

RJS Inspector เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด นำเข้าจาก USA

เป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพ 100% ของบาร์โค้ด

ระบบตรวจสอบ 100% ของบาร์โค้ด ทั้งคุณภาพความเข้มของบาร์โค้ด และ คุณภาพของความเข้มของแท่งบาร์โค้ดในครั้งเดียวกัน ด้วยความสามารถของ เครื่องตรวจสอบบาร์โค้ดนี้สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ทุกยี่ห้อ และนอกจากนี้ ยังสามารเก็บข้อมูลงานพิมพ์ย้อนหลังเพื่อตรวจสอบในภายหลังได้อีกด้วย