Sales ExecutiveSales Executive
รายละเอียดของตำแหน่งงาน
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
     เป็นบริษัทหนึ่ง ในเครือ CDG Group ซึ่งดำเนินธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ การบริหารจัดหา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จำหน่ายเครื่องพิมพ์จากต่างประเทศ อาทิเช่น ยี่ห้อ Printronix, Oce', Sato เป็นต้น และเพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้ง ในปัจจุบันและในอนาคต

ทางบริษัทฯ จึงต้องการรับสมัครบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้
Sales Executive จำนวน 5 อัตรา
• ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
• บุคคลิกภาพดี
• มียานพาหนะ
• หากมีประสบการณ์ขายคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ต่อพ่วง / ซอฟต์แวร์ หรือ เครื่องพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัทฯ เสนอเงินเดือนประจำ พร้อมสวัสดิการดังนี้ คือ :-

ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โบนัสประจำปี / Commission / Incentive / ค่าพาหนะ / ค่าโทรศัพท์มือถือ
ผู้สนใจ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปถ่าย ได้ที่

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด  
ฝ่ายบุคคล 244 ซอยพัฒนาการ 53  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0-2322-7986, 0-2722-4040
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง