Smart Touch Kiosk

ตู้คีออส ( Digital Signage Kiosk ) ป้ายโฆษณาดิจิตอล เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ รวมถึงเป็นการ ใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านตู้โฆษณาแบบดิจิตอล โดยตู้คีออสในปัจจุกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะง่ายต่อการจัดการข้อมูลในการนำเสนอ นำเสนอทั้งในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งตัวอักษร วีดีโอ รวมถึงการใช้งาน แบบจอสัมผัสที่ผู้นำเสนอต้องการจะนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย

New

นวัตกรรมการบริหารจัดการคิวรูปแบบใหม่ บนแอพพลิเคชั่น LINE เหมาะสำหรับ การจองคิวล่วงหน้า