Smart Touch Kiosk

ตู้คีออส ( Digital Signage Kiosk ) ป้ายโฆษณาดิจิตอล เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ รวมถึงเป็นการ ใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านตู้โฆษณาแบบดิจิตอล โดยตู้คีออสในปัจจุกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะง่ายต่อการจัดการข้อมูลในการนำเสนอ นำเสนอทั้งในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งตัวอักษร วีดีโอ รวมถึงการใช้งาน แบบจอสัมผัสที่ผู้นำเสนอต้องการจะนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย

New

ตู้ Smart Kiosk SK700 เป็นตู้ที่ทันสมัย ให้การเข้าถึงข้อมูลและการโปรโมชั่นของสินค้าในแบบที่มากขึ้น ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการตนเอง

New

นวัตกรรมการบริหารจัดการคิวรูปแบบใหม่ บนแอพพลิเคชั่น LINE เหมาะสำหรับ การจองคิวล่วงหน้า