Line Printer Ribbons

ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Printronix ในประเทศไทย เรามีผ้าหมึกของแท้ที่ มีคุณภาพและราคายุติธรรม มั่นใจได้ว่า เครื่องพิมพ์ของท่านจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนของการพิมพ์ที่ลดลง

New

รับประกันผ้าหมึกพิมพ์ ของแท้ 100% พิมพ์งานได้สูงสุด 16 ล้านตัวอักษร

รับประกันผ้าหมึกพิมพ์ ของแท้ 100% นำเข้าจากผู้ผลิตโดยตรง พิมพ์งานได้สูงสุด 25 ล้านตัวอักษร งานพิมพ์คมชัดตั้งแต่แผ่นแรกจนแผ่นสุดท้าย

Best Seller

พิมพ์งานได้สูงสุด 17,000 หน้า

Best Seller

พิมพ์งานได้สูงสุด 30,000 แผ่น

ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Line Printer P5000 Series

พิมพ์ได้สูงสุด 30 ล้านตัวอักษร

พิมพ์ได้สูงสุด 90 ล้านตัวอักษร