เครื่องกระตุกกระดาษ

Pre-Order

เครื่องกระตุกกระดาษอัตโนมัติขนาดใหญ่ ความเร็วสูงสุด 500 ฟุต/นาที

Pre-Order

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุดในการกระตุกกระดาษ 21,000 แผ่นต่อชั่วโมง

Pre-Order

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 12,000 แผ่นต่อชั่วโมง