เครื่องประทับลายเซ็นต์

เครื่องประทับลายเซ็นต์อเนกประสงค์ของเรา ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลา และแรงงานได้ พร้อมด้วยการเลือกรูปแบบในการพิมพ์ประทับรอยต่างๆ  รวมทั้งลายเซ็นรับรอง โลโก้ และตราประทับบนเอกสารของคุณ

เครื่องประทับลายเซ็นต์อัตโนมัติ FD 150 หมดปัญหาเรื่องความล่าช้าและความสูญเสียทางธุรกิจ