Auto Door

New

ระบบจัดการการเข้า-ออกที่จอดรถด้วยป้ายทะเบียนอัตโนมัติด้วยกล้อง License Plate Recognition (LPR) รุ่น CMH82 สำหรับระบบCar Park

New

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการเข้า-ออก ของอาคาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย ของผู้มาเยือน หรือผู้ใช้งาน อีกทั้งยังทำให้ตัวอาคารมีความหรูหรา โดดเด่น น่าเชื่อถือมากขึ้น