เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer)

โดยปกติแล้วเครื่องพิมพ์ passbook จะใช้สำหรับพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝาก  แต่ตรงกันข้ามเครื่องพิมพ์ passbook ยังตอบสนองความต้องการด้านการพิมพ์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม

Passbook Printer EPSON รุ่น PLQ-20M   เครื่องพิมพ์เช็คธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝากคุณภาพสูง