ผลงานการติดตั้ง จอ หรือ กระดานอัจฉริยะ (Interactive Touch Screen Display)

คุณสมบัติสินค้า:

รวบรวมผลงานการติดตั้ง จอ หรือ กระดานอัจฉริยะ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือลูกค้ากลุ่มองค์กร

Share

หมวดหมู่ : Digital Media Digital Media Site Reference

Share

  • กลุ่มบริษัทประกันภัย

ลูกค้ามีความต้องการสร้างภาพลักษณ์ เพิ่มความทันสมัย และสะดวกสบายในการบริการให้กับลูกค้ามากขึ้น จึงติดตั้งจอ/กระดานอัจฉริยะ  ณ บริเวณจุดให้บริการสำหรับลูกค้า  

  • เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในองค์กร
  • เพื่อประชุมออนไลน์ หรือ กลุ่มย่อย ภายในองค์กร
  • เพื่อแจ้งข่าวสารอย่างรวดเร็วให้กับลูกค้า