inkanto ULTRA V by ARMOR

WAX-RESIN FOR FLAT HEAD PRINTERS รุ่นใหม่ล่าสุด

Share

หมวดหมู่ : inkanto Wax-Resin inkanto Ribbon CONSUMABLE

Share

 
inkanto ULTRA V by ARMOR
 
หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ชนิดแวกซ์-เรซิ่น  รุ่นใหม่ล่าสุดจาก inkanto by ARMOR ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ ICONEX เท่านั้น
จึงเป็นหมึกพิมพ์ที่ช่วยประหยัดต้นทุน เน้นเพิ่มคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการทำงานในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างดีเยี่ยม
 
 
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าประเภท