เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาดใหญ่ IDEAL รุ่น 4108-CC

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 85- 100แผ่น ( 70 แกรม) 75 -87 แผ่น ( 80 แกรม )

Share

Share


 

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาดใหญ่ ยี่ห้อ IDEAL รุ่น 4108-CC

 

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาดใหญ่ ช่วยให้การทาลายเอกสารจานวนมาก เสร็จสิ้นได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้เอกสารถูกทาลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจานวนเอกสารที่ไม่จาเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทาให้แผนก หรือ สานักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติพิเศษ

 • 4108-CC-ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 85- 100แผ่น ( 70 แกรม)   75 -87 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-3 (DIN 66399)ทาลายแบบ Cross cutขนาดเอกสารที่ถูกทาลาย 6 x 50มม.
 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี แผ่นดิสก์ แฟ้มกระดาษ
 • สามารถทำลายกระดาษได้แม้ กระทั่งเอกสารนั้นโดนขยา หรือมีรอยยับยู่ยี่
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 410มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.26 เมตร/วินาที
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทางานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทางานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • เครื่องจะตัดไฟหากไม่มีการใช้งาน 30 นาที (Auto Standby)
 • มีระบบฉีดน้ามันหล่อลื่น ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีปุ่ม Emergency Switch ในกรณีฉุกเฉินสามารถหยุดเครื่องได้ในทันที
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH
 • ฐานล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้
 • มีสวิทซ์ ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง
 • กำลังไฟในการทาลายเอกสาร 3กิโลวัตต์ ไฟฟ้า 400 โวลท์
 • ความจุถังใส่กระดาษ 300ลิตร แบบถุงอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่อง
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 1440 x 690 x 1700 มม. น้าหนัก 350 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีด 2 ปี)

 Datasheet  IDEAL 4108-CC