Jolimark DP760E Serial Dot Matrix Printer

เครื่องพิมพ์แบบ 24 เข็มพิมพ์ รุ่นใหม่ล่าสุด โดยเทคโนโลยีการระบายความร้อนที่หัวพิมพ์

Share

หมวดหมู่ : >> High-Speed Dot Matrix

Share

Jolimark DP760E Printer ที่มีบริการ On-Site Service 1 ปี

 Jolimark DP760E Serial Dot Matrix Printer 

Printer ขนาดกลางที่รองรับงานพิมพ์ในปริมาณมากๆ ได้ โดยเทคโนโลยีการระบายความร้อนที่หัวพิมพ์ ซึ่ง Printer ในระดับเดียวกันไม่มี

คุณสมบัติของเครื่อง Jolimark DP760E 

  • เครื่องพิมพ์แบบ 24pin แคร่ยาว
  • ความเร็วในการพิมพ์ 400 ตัวอักษร ต่อวินาที
  • มีหัวพิมพ์ที่รองรับงานพิมพ์ในปริมาณมาก โดยมีระบบช่วยลดความร้อนที่หัวพิมพ์โดยตรง
  • มีความจำที่เครื่องพิมพ์ถึง 256KB
  • มีการต่อเชื่อมแบบ Ethernet, Parallel และ USB
     Datasheet Jolimark DP760E