ผลงานการติดตั้งประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ Gate Control

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ Gate Control อย่างยาวนาน มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

Share

รายละเอียดสินค้า

เป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นระบบประตู-เครื่องกั้นทางเข้าออกที่สามารถประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างหลากหลายกับทุกพื้นที่การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบคนเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ควบคุมการเข้าออกสำหรับ พนักงาน ผู้มาติดต่อ  สำนักงาน อาคาร โรงงาน ศูนย์บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด มหาวิทยาลัย โรงแรม อาคารแสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า สวนสนุก และทุกอาคารสถานที่ ที่ต้องการควบคุมให้เดินเข้าออกได้ทีละคน สามารถควบคุมการเข้าออก โดยใช้บัตรผ่าน Access control card, RFID  Finger scan เป็นต้น และนอกจากนั้นแล้วยังสามาร ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้อย่างมากมายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 


  • กลุ่มลูกค้าพิพิธภัณฑ์

ติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Flap Gate ประตูปีกผีเสื้อ-ประตูปีกนก และประตู 3 ขา ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนบุคคลและเป็นข้อมูลในการเข้าเยี่ยมชม 

  • กลุ่มลูกค้าศูนย์การเรียนรู้

ระะบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Flap Gate ที่มีความโดดเด่น ทำให้การควบคุมการเข้าออกของนักเรียน-นักศึกษา ภายในสภาบันกวดวิชา หรือสถาบันการศึกษา มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและองค์กร

 

 

  • กลุ่มลูกค้าธุรกิจอัญมณี
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบ Flap Gate สำหรับสำนักงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด เหมาะเเก่การติดตั้งคลุมพื้นที่หวงห้าม ตลอดจนอำนวยความสะดวกสบาย ช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม

 

  • กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์

ระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบ Flap Gate ที่มีการติดตั้งภายในอาคาร/หอพัก/คอนโด ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือสถานที่พักอาศัย

 

  • กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
ติดตั้งระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบ Flap Gate ที่มีการติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าโรงงานในรูปแบบ Tripod Turnstile ประตู 3 ขา หรือ เครื่องกั้นสามขา ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนบุคคลและเป็นข้อมูลในการเข้า-ออกโรงงาน

ติดตั้งระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบประตูปีกนกบานกระจก และ ประตูบานสวิง หรือ  Flap Gate และ Swing Gate ที่มีการติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเข้า-ออกของพนักงาน เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เพื่อตกแต่งอาคารให้ดูมีระดับมากยิ่งขึ้น

 

 

  • กลุ่มลูกค้าสถานศึกษา
ระะบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Tripod Turnstile หรือ เครื่องกั้นสามขา ที่มีความโดดเด่น รวมทั้งจัดทำโปรแกรมส่งอีเมล์แจ้งผู้ปกครองทราบเมื่อนักเรียนเข้า-ออกโรงเรียน ทำให้การควบคุมการเข้าออกของนักเรียน-นักศึกษา ภายในสถานศึกษามีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและองค์กร

ติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าสถานศึกษาในรูปแบบ Flap Gate ประตูปีกผีเสื้อ-ประตูปีกนก ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนเข้า-ออก ทำให้การควบคุมการเข้าออกของนักเรียน-นักศึกษา ภายในสถานศึกษามีความปลอดภัยสูงสุด


  • กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล
    ติดตั้งไม้กันทางเข้า-ออก สำหรับโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่ได้เข้ามารับการรักษา หรือติดต่อโรงพยาบาล เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนอำนวยความสะดวกสบาย ช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารโรงพยาบาลได้อย่างดีเยี่ยม

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการเข้า-ออก ของอาคาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย ของผู้มาเยือน หรือผู้ใช้งาน อีกทั้งยังทำให้ตัวอาคารมีความหรูหรา โดดเด่น น่าเชื่อถือมากขึ้น

 
 
New

รูปแบบสวยงาม เหมาะสำหรับโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านกาแฟ

 
 
New

ขนาดกระทัดรัดพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อ IP-Phone สวยงาม เหมาะสำหรับ โรงแรม, รีสอร์ท, โรงพยาบาล

 
 
New

สำหรับใช้งานกลางแจ้งได้ดีเยี่ยม ทนแดด ความเย็น และไอทะเล

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า