ผลงานการติดตั้งประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ Gate Control

คุณสมบัติสินค้า:

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ Gate Control อย่างยาวนาน มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

หมวดหมู่ : SECURITY PRODUCT Gate Turnstile Reference

Share

เป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นระบบประตู-เครื่องกั้นทางเข้าออกที่สามารถประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างหลากหลายกับทุกพื้นที่การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบคนเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ควบคุมการเข้าออกสำหรับ พนักงาน ผู้มาติดต่อ  สำนักงาน อาคาร โรงงาน ศูนย์บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด มหาวิทยาลัย โรงแรม อาคารแสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า สวนสนุก และทุกอาคารสถานที่ ที่ต้องการควบคุมให้เดินเข้าออกได้ทีละคน สามารถควบคุมการเข้าออก โดยใช้บัตรผ่าน Access control card, RFID  Finger scan เป็นต้น และนอกจากนั้นแล้วยังสามาร ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้อย่างมากมายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 


  • กลุ่มลูกค้าพิพิธภัณฑ์

ติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบประตู 3 ขา ( Tripod Turnstile Gate ) จำนวน 4 เลน  ณ สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เพื่อการผ่อนคลายพักใจ  เพื่อจัดระเบียบและนับจำนวนนักท่องเที่ยว / ผู้เข้าชม

ประตูกั้น 3 ขา ณ สัทธา อุทยานการเรียนรู้


ติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบประตู 3 ขา ( Tripod Turnstile Gate ) จุดละจำนวน 2 เลน  ณ วัดวัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง หรือ วัดอรุณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เพื่อการจัดระเบียบและนับจำนวนนักท่องเที่ยว / ผู้เข้าชม

 

ติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Flap Gate ประตูปีกผีเสื้อ-ประตูปีกนก และประตู 3 ขา ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนบุคคลและเป็นข้อมูลในการเข้าเยี่ยมชม  • กลุ่มลูกค้าศูนย์การเรียนรู้

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติแบบบานเปิดสวิง (Swing Gate) พร้อมกับเสากันขโมย  สำหรับอุทยานการเรียนรู้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ ให้แก่ผู้มาใช้บริการเข้า-ออก

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติแบบ Flap Gate พร้อมกับเสากันขโมย  สำหรับอุทยานการเรียนรู้-สมุทรสาคร เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ ให้แก่ผู้มาใช้บริการเข้า-ออก

ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Flap Gate ที่มีความโดดเด่น เพื่อควบคุมการเข้าออกของนักเรียน-นักศึกษา ภายในสภาบันกวดวิชา หรือสถาบันการศึกษา มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและองค์กร

 

  • กลุ่มลูกค้าธุรกิจอัญมณี
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบ Flap Gate สำหรับสำนักงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด เหมาะเเก่การติดตั้งคลุมพื้นที่หวงห้าม ตลอดจนอำนวยความสะดวกสบาย ช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม

 

  • กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์

ระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบ Flap Gate ที่มีการติดตั้งภายในอาคาร/หอพัก/คอนโด ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือสถานที่พักอาศัย

  •  กลุ่มลูกค้าหมู่บ้าน / คลับเฮ้าส์ 

ติดตั้งระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบ Flap Gate และ Tripod Turnstile ทางเข้า SPORT CLUB / CLUB HOUSE ของหมู่บ้าน  เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และควบคุมระบบ-เข้าออก ของผู้ใช้บริการภายในหมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติควบคุมทางเข้า-ออก ในรูปแบบ Swing Gate (บานสวิง) และ เพิ่มช่อง Bypass สแตนเลสขนาด 940 ซม. มีกลอนประตูบริเวณจุดทางเข้าของที่พักพนักงาน ซึ่งเป็นสวัสดิการของโรงงานผลิตไก่สดแช่แข็งและแปรรูปเพื่อการส่งออก รายใหญ่ของไทย ซึ่งสร้างความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีระเบียบมากขึ้น

  • กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งประตูกั้นคนเข้า – ออก แบบ Swing Gate (บานสวิง) รุ่น ES3012 ที่ถูกออกแบบให้มีความคงทน แข็งแรง ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง เหมาะกับสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย และยังเหมาะสำหรับการติดตั้งนอกสถานที่ หรือกลางแจ้งได้อีกด้วย

 

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติทางเข้า-ออกในรูปแบบ Flap Gate  บริเวณจุดตรวจบริเวณทางเข้า ก่อนเข้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมฯ พร้อมกับเพิ่มอุปกรณ์สแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ เพื่อต้องเสริมความปลอดภัย เสริมประสิทธิภาพการจัดระเบียบ  ออกแบบให้เข้ากับสถานที่มีความสวยงามแต่ทนทาน

 

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติทางเข้า-ออกในรูปแบบ Swing Gate  บริเวณจุดตรวจก่อนเข้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัย เป็นระเบียบ ตรวจสอบได้ เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

 

งานติดตั้งประตูปีกผีเสื้อ - ประตูปีกนก Flap Barrier Gate Model E242 Left / Middle / Right ตรงประตูทางเข้า-ออก แผนกผลิตเนื้อไก่ ซึ่งต้องการจัดระเบียบการเข้า-ออก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปติดต่อภายใน

 

ติดตั้งระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบ Flap Gate ที่มีการติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ติดตั้งระบบประตูกั้นทางเข้า-ออกอัตโนมัติแบบปีกผีเสื้อ (Flap Gate) พร้อมกับลงระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะด้วย  ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Mifare หรับห้องปฏิบัติการฝ่ายผลิตพิเศษ ณ โรงงานผู้ผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งและแปรรูปเพื่อการส่งออกรายใหญ่ของไทย  จ.สมุทรปราการ

ติดตั้งระบบประตูทางเข้า-ออก ของพนักงานในรูปแบบ Flap Gate แบบ 4 เลน ที่มีการติดตั้งภายในโรงงานผลิตยา เพื่อต้องการควบคุมการเข้างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพความปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน ของพนักงานมากขึ้น 

 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ บริเวณทางเข้า-ออก ห้องคลังสินค้า  ในรูปแบบ Flap Gate (ประตูปีกผีเสื้อ/ประตูปีกนก)  พร้อมกับเครื่องสแกนใบหน้า Hikvision DS-K1T671MF เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลเข้าออก ภายในห้องคลังสินค้า  และกำหนดการใช้งานห้องคลังสินค้า ให้มีความปลอดภัย เป็นระเบียบ ตรวจสอบได้ 

 

ติดตั้งระบบประตูทางเข้า-ออก ของพนักงานในรูปแบบ Flap Gate แบบ 9 เลน บริเวณทางเข้า-ออก ส่วนผลิตและประกอบ ของโรงงานผลิตรถยนต์   เพื่อต้องการจัดระเบียบการเข้างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย รวดเร็ว และตรงต่อเวลามากขึ้น

 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าโรงงานในรูปแบบ Tripod Turnstile ประตู 3 ขา หรือ เครื่องกั้นสามขา  เพื่อกำหนดจำนวน และเก็บข้อมูลของพนักงานที่จะเข้าออกในส่วนของแผนกการผลิต  ทำให้ควบคุมและเป็นระบบระเบียบมากขึ้น 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าโรงงานในรูปแบบ Tripod Turnstile ประตู 3 ขา หรือ เครื่องกั้นสามขา ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนบุคคลและเป็นข้อมูลในการเข้า-ออกโรงงาน

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าโรงงานในรูปแบบ Tripod Turnstile ประตู 3 ขา หรือ เครื่องกั้นสามขา  พร้อมสร้างศาลาสำหรับให้บุคคลที่เข้ามาทำงาน หรือติดต่องาน มาผ่านที่จุดนี้ก่อนเสมอ เพิ่มความปลอดภัย  เป็นระเบียบ และสวยงามให้แก่บริเวณโรงงาน

ติดตั้งระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบประตูปีกนกบานกระจก และ ประตูบานสวิง หรือ  Flap Gate และ Swing Gate ที่มีการติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเข้า-ออกของพนักงาน เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เพื่อตกแต่งอาคารให้ดูมีระดับมากยิ่งขึ้น

ติดตั้งระบบประตูควบคุมพิเศษในรูปแบบประตูบบานเปิดสวิง (Swing Gate) โดยมีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นกล้องวงสแกนใบหน้าพร้อมแจ้งวัดอุณหภูมิ และราวบังคับเดินสแตนเลส ที่มีการติดตั้งภายในทางเข้าคลังสินค้าของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเข้า-ออกของพนักงาน รวมไปถึงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

  • กลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชน / อาคารสำนักงาน

 

ประตูกั้นแบบบานสวิง รุ่น X310 ติดตั้งง่าย ตัวจับเป็นวัสดุสแตนเลส ง่ายต่อการจัดวาง บานสวิงมีความลื่นไหล ปลอดภัย แข็งแรง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกันแรงกระแทก ซึ่งเกิดจากการบรรทุกสิ่งของ สัมภาระของคนเดินถนน จักรยาน มอเตอร์ไซด์ หรือเป็นช่องทางพิเศษให้ผู้ใช้รถวีลแชร์ เป็นต้น

 

ประตูกั้นทางเข้าออก, ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ, ประตูระบบอัตโนมัติ, ประตูควบคุม, หรือประตูบานสวิง สามารถออกแบบให้เข้ากับประเภทการใช้งาน หรือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ เช่น ป้องกันการชนกัน, ฟังก์ชั่นการจดจำใบหน้า, ป้องการการหนีบ, การวัดอุณหภูมิ, โหมดสำคัญต่างๆ และยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมาย

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติแบบพิเศษ  เป็นแบบประตูปีกนกบานกระจก หรือประตูบานสวิง หรือ  Flap Gate หรือ Swing Gate ที่มีการติดตั้งภายในตึกสำนักงานของบริษัทฯบริการด้านไอที เพื่อเสริมประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเข้า-ออกของพนักงาน และยังทำให้สถานที่ดูหรูหรามีระดับมากยิ่งขึ้น

 

ติดตั้งระบบประตูกั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติแบบประตูบานเปิดสวิง (Swing Gate) โดยใช้คู่กับกล้องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ Hikvision รุ่น DS-K1TA70MI-T  จอขนาด 7 นิ้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติงานให้มากขึ้น

 

ติดตั้งระบบประตูกั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติแบบปีกนก / ปีกผีเสื้อ (Flap Gate)  ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนใบหน้า Dahua รุ่น DHU-ASI3214A-W จอขนาด 4.3" เพิ่มความปลอดภัยและเป็นระเบียบในการเข้าภายในอาคาร

 

 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติแบบพิเศษ เป็นแบบประตูปีกนกบานสวิง (Swing Gate) เพื่อใช้ควบคุมเวลาเข้า-ออกของพนักงานบริษัทฯ ในเครือของปูนซีเมนต์ไทย 

ติดตั้งประตูกั้นคนแบบกรงหมุน รุ่น G539 (ประตูหมุน Single Lane Full Height) ซึ่งเป็นประตูบานเดี่ยว สามารถตั้งค่าทิศทางการเข้า-ออกเป็นแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เพื่อคัดกรองคนเข้าพื้นที่ เช่น เรือนจำ สนามกีฬา โรงงานอุตสาหากรรม สถานที่ถ่ายทำ หรือไซต์ก่อสร้าง เป็นต้น

 

  • กลุ่มลูกค้าสถานศึกษา 

ประตูกั้นคนเข้า – ออก แบบ Flap Gate หรือเรียกว่าประตูปีกผีเสื้อ-ประตูปีกนก เพื่อจัดระเบียบการเข้า-ออกของ พนักงาน บุคคลผู้มาติดต่อ หรือผู้ใช้อาคาร สถานที่ มีรูปแบบการเปิดประตูที่สามารถใช้ได้ทั้งการสแกนบัตร ทาบบัตร หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เป็นต้น

 

 ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Tripod Turnstile หรือ เครื่องกั้นสามขา จำนวน 6 เลน พร้อมราวกั้น เพื่อการจัดระเบียบการเข้า-ออกในอาคารเรียน มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและองค์กร


ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Flap Gate ณ มหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อความเป็นระเบียบ และปลอดภัย ในการใช้งานของผู้ใช้บริการ อาจารย์ และนักศึกษา ภายในสถานศึกษา


ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Tripod Turnstile หรือ เครื่องกั้นสามขา ที่มีความโดดเด่น รวมทั้งจัดทำโปรแกรมส่งอีเมล์แจ้งผู้ปกครองทราบเมื่อนักเรียนเข้า-ออกโรงเรียน ทำให้การควบคุมการเข้าออกของนักเรียน-นักศึกษา ภายในสถานศึกษามีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและองค์กร

ติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าสถานศึกษาในรูปแบบ Flap Gate ประตูปีกผีเสื้อ-ประตูปีกนก ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนเข้า-ออก ทำให้การควบคุมการเข้าออกของนักเรียน-นักศึกษา ภายในสถานศึกษามีความปลอดภัยสูงสุด

ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบเครื่องไม้กั้นสามขา ( Tripod Turnstile Gate)พร้อมเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ ให้กับศูนย์อาหาร ภายในโรงเรียนนานาชาติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


  • กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล 

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติ แบบสวิงเกต ( Swing Gate)  เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บันไดเลื่อนขึ้น-ลง บริเวณชั้น 1 และชั้น 3  ณ ภายในอาคารผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จ.นครปฐม 

 ติดตั้งระบบประตูทางเข้าแบบ Swing Gate พร้อมเพิ่มอุปกรณ์เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมแจ้งวัดอุณหภูมิที่ประตูด้วยเนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องการคัดกรองผู้ป่วย หรือผู้มาใช้บริการ  ก่อนเข้ามาใช้บริการ  ณ บริเวณภายในโรงพบาบาล   ซึ่งเป็นมาตรฐานของทางโรงพยาบาล  ที่จะสร้างความมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้