ผลงานการติดตั้งประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ Gate Control

คุณสมบัติสินค้า:

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ Gate Control อย่างยาวนาน มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

หมวดหมู่ : SECURITY PRODUCT Gate Turnstile Reference

Share

เป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นระบบประตู-เครื่องกั้นทางเข้าออกที่สามารถประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างหลากหลายกับทุกพื้นที่การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบคนเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ควบคุมการเข้าออกสำหรับ พนักงาน ผู้มาติดต่อ  สำนักงาน อาคาร โรงงาน ศูนย์บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด มหาวิทยาลัย โรงแรม อาคารแสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า สวนสนุก และทุกอาคารสถานที่ ที่ต้องการควบคุมให้เดินเข้าออกได้ทีละคน สามารถควบคุมการเข้าออก โดยใช้บัตรผ่าน Access control card, RFID  Finger scan เป็นต้น และนอกจากนั้นแล้วยังสามาร ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้อย่างมากมายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 


  • กลุ่มลูกค้าพิพิธภัณฑ์

ติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบประตู 3 ขา ( Tripod Turnstile Gate ) จำนวน 4 เลน  ณ สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เพื่อการผ่อนคลายพักใจ  เพื่อจัดระเบียบและนับจำนวนนักท่องเที่ยว / ผู้เข้าชม

ประตูกั้น 3 ขา ณ สัทธา อุทยานการเรียนรู้

 

ติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบประตู 3 ขา ( Tripod Turnstile Gate ) จุดละจำนวน 2 เลน  ณ วัดวัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง หรือ วัดอรุณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เพื่อการจัดระเบียบและนับจำนวนนักท่องเที่ยว / ผู้เข้าชม

 

ติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Flap Gate ประตูปีกผีเสื้อ-ประตูปีกนก และประตู 3 ขา ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนบุคคลและเป็นข้อมูลในการเข้าเยี่ยมชม  • กลุ่มลูกค้าศูนย์การเรียนรู้

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติแบบบานเปิดสวิง (Swing Gate) พร้อมกับเสากันขโมย  สำหรับอุทยานการเรียนรู้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ ให้แก่ผู้มาใช้บริการเข้า-ออก

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติแบบ Flap Gate พร้อมกับเสากันขโมย  สำหรับอุทยานการเรียนรู้-สมุทรสาคร เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ ให้แก่ผู้มาใช้บริการเข้า-ออก

ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Flap Gate ที่มีความโดดเด่น เพื่อควบคุมการเข้าออกของนักเรียน-นักศึกษา ภายในสภาบันกวดวิชา หรือสถาบันการศึกษา มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและองค์กร

 

  • กลุ่มลูกค้าธุรกิจอัญมณี
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบ Flap Gate สำหรับสำนักงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด เหมาะเเก่การติดตั้งคลุมพื้นที่หวงห้าม ตลอดจนอำนวยความสะดวกสบาย ช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม

 

  • กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์

ระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบ Flap Gate ที่มีการติดตั้งภายในอาคาร/หอพัก/คอนโด ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือสถานที่พักอาศัย

  •  กลุ่มลูกค้าหมู่บ้าน / คลับเฮ้าส์ 

ติดตั้งระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบ Flap Gate และ Tripod Turnstile ทางเข้า SPORT CLUB / CLUB HOUSE ของหมู่บ้าน  เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และควบคุมระบบ-เข้าออก ของผู้ใช้บริการภายในหมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติควบคุมทางเข้า-ออก ในรูปแบบ Swing Gate (บานสวิง) และ เพิ่มช่อง Bypass สแตนเลสขนาด 940 ซม. มีกลอนประตูบริเวณจุดทางเข้าของที่พักพนักงาน ซึ่งเป็นสวัสดิการของโรงงานผลิตไก่สดแช่แข็งและแปรรูปเพื่อการส่งออก รายใหญ่ของไทย ซึ่งสร้างความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีระเบียบมากขึ้น

  • กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งประตูกั้นคนเข้า – ออก แบบ Swing Gate (บานสวิง) รุ่น ES3012 ที่ถูกออกแบบให้มีความคงทน แข็งแรง ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง เหมาะกับสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย และยังเหมาะสำหรับการติดตั้งนอกสถานที่ หรือกลางแจ้งได้อีกด้วย

 

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติทางเข้า-ออกในรูปแบบ Flap Gate  บริเวณจุดตรวจบริเวณทางเข้า ก่อนเข้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมฯ พร้อมกับเพิ่มอุปกรณ์สแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ เพื่อต้องเสริมความปลอดภัย เสริมประสิทธิภาพการจัดระเบียบ  ออกแบบให้เข้ากับสถานที่มีความสวยงามแต่ทนทาน

 

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติทางเข้า-ออกในรูปแบบ Swing Gate  บริเวณจุดตรวจก่อนเข้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัย เป็นระเบียบ ตรวจสอบได้ เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

 

งานติดตั้งประตูปีกผีเสื้อ - ประตูปีกนก Flap Barrier Gate Model E242 Left / Middle / Right ตรงประตูทางเข้า-ออก แผนกผลิตเนื้อไก่ ซึ่งต้องการจัดระเบียบการเข้า-ออก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปติดต่อภายใน

 

ติดตั้งระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบ Flap Gate ที่มีการติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ติดตั้งระบบประตูกั้นทางเข้า-ออกอัตโนมัติแบบปีกผีเสื้อ (Flap Gate) พร้อมกับลงระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะด้วย  ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Mifare หรับห้องปฏิบัติการฝ่ายผลิตพิเศษ ณ โรงงานผู้ผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งและแปรรูปเพื่อการส่งออกรายใหญ่ของไทย  จ.สมุทรปราการ

ติดตั้งระบบประตูทางเข้า-ออก ของพนักงานในรูปแบบ Flap Gate แบบ 4 เลน ที่มีการติดตั้งภายในโรงงานผลิตยา เพื่อต้องการควบคุมการเข้างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพความปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน ของพนักงานมากขึ้น 

 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ บริเวณทางเข้า-ออก ห้องคลังสินค้า  ในรูปแบบ Flap Gate (ประตูปีกผีเสื้อ/ประตูปีกนก)  พร้อมกับเครื่องสแกนใบหน้า Hikvision DS-K1T671MF เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลเข้าออก ภายในห้องคลังสินค้า  และกำหนดการใช้งานห้องคลังสินค้า ให้มีความปลอดภัย เป็นระเบียบ ตรวจสอบได้ 

 

ติดตั้งระบบประตูทางเข้า-ออก ของพนักงานในรูปแบบ Flap Gate แบบ 9 เลน บริเวณทางเข้า-ออก ส่วนผลิตและประกอบ ของโรงงานผลิตรถยนต์   เพื่อต้องการจัดระเบียบการเข้างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย รวดเร็ว และตรงต่อเวลามากขึ้น

 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าโรงงานในรูปแบบ Tripod Turnstile ประตู 3 ขา หรือ เครื่องกั้นสามขา  เพื่อกำหนดจำนวน และเก็บข้อมูลของพนักงานที่จะเข้าออกในส่วนของแผนกการผลิต  ทำให้ควบคุมและเป็นระบบระเบียบมากขึ้น 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าโรงงานในรูปแบบ Tripod Turnstile ประตู 3 ขา หรือ เครื่องกั้นสามขา ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนบุคคลและเป็นข้อมูลในการเข้า-ออกโรงงาน

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าโรงงานในรูปแบบ Tripod Turnstile ประตู 3 ขา หรือ เครื่องกั้นสามขา  พร้อมสร้างศาลาสำหรับให้บุคคลที่เข้ามาทำงาน หรือติดต่องาน มาผ่านที่จุดนี้ก่อนเสมอ เพิ่มความปลอดภัย  เป็นระเบียบ และสวยงามให้แก่บริเวณโรงงาน

ติดตั้งระบบควบคุมพิเศษในรูปแบบประตูปีกนกบานกระจก และ ประตูบานสวิง หรือ  Flap Gate และ Swing Gate ที่มีการติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเข้า-ออกของพนักงาน เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เพื่อตกแต่งอาคารให้ดูมีระดับมากยิ่งขึ้น

ติดตั้งระบบประตูควบคุมพิเศษในรูปแบบประตูบบานเปิดสวิง (Swing Gate) โดยมีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นกล้องวงสแกนใบหน้าพร้อมแจ้งวัดอุณหภูมิ และราวบังคับเดินสแตนเลส ที่มีการติดตั้งภายในทางเข้าคลังสินค้าของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเข้า-ออกของพนักงาน รวมไปถึงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

  • กลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชน / อาคารสำนักงาน

 

เป็นประตูกั้นคนเข้า – ออก แบบ Swing Gate (บานสวิง) รุ่น ES3012 ที่ถูกออกแบบให้มีความคงทน แข็งแรง ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง เหมาะกับสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย และยังเหมาะสำหรับการติดตั้งนอกสถานที่ หรือกลางแจ้งได้อีกด้วย 

Swing Gate solution

ประกั้นแบบปีกผีเสื้อ


ประตูกั้นแบบบานสวิง รุ่น X310 ติดตั้งง่าย ตัวจับเป็นวัสดุสแตนเลส ง่ายต่อการจัดวาง บานสวิงมีความลื่นไหล ปลอดภัย แข็งแรง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกันแรงกระแทก ซึ่งเกิดจากการบรรทุกสิ่งของ สัมภาระของคนเดินถนน จักรยาน มอเตอร์ไซด์ หรือเป็นช่องทางพิเศษให้ผู้ใช้รถวีลแชร์ เป็นต้น

 

ประตูกั้นทางเข้าออก, ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ, ประตูระบบอัตโนมัติ, ประตูควบคุม, หรือประตูบานสวิง สามารถออกแบบให้เข้ากับประเภทการใช้งาน หรือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ เช่น ป้องกันการชนกัน, ฟังก์ชั่นการจดจำใบหน้า, ป้องการการหนีบ, การวัดอุณหภูมิ, โหมดสำคัญต่างๆ และยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมาย

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติแบบพิเศษ  เป็นแบบประตูปีกนกบานกระจก หรือประตูบานสวิง หรือ  Flap Gate หรือ Swing Gate ที่มีการติดตั้งภายในตึกสำนักงานของบริษัทฯบริการด้านไอที เพื่อเสริมประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเข้า-ออกของพนักงาน และยังทำให้สถานที่ดูหรูหรามีระดับมากยิ่งขึ้น

 

ติดตั้งระบบประตูกั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติแบบประตูบานเปิดสวิง (Swing Gate) โดยใช้คู่กับกล้องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ Hikvision รุ่น DS-K1TA70MI-T  จอขนาด 7 นิ้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติงานให้มากขึ้น

 

ติดตั้งระบบประตูกั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติแบบปีกนก / ปีกผีเสื้อ (Flap Gate)  ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนใบหน้า Dahua รุ่น DHU-ASI3214A-W จอขนาด 4.3" เพิ่มความปลอดภัยและเป็นระเบียบในการเข้าภายในอาคาร

 

 

ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติแบบพิเศษ เป็นแบบประตูปีกนกบานสวิง (Swing Gate) เพื่อใช้ควบคุมเวลาเข้า-ออกของพนักงานบริษัทฯ ในเครือของปูนซีเมนต์ไทย 

ติดตั้งประตูกั้นคนแบบกรงหมุน รุ่น G539 (ประตูหมุน Single Lane Full Height) ซึ่งเป็นประตูบานเดี่ยว สามารถตั้งค่าทิศทางการเข้า-ออกเป็นแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เพื่อคัดกรองคนเข้าพื้นที่ เช่น เรือนจำ สนามกีฬา โรงงานอุตสาหากรรม สถานที่ถ่ายทำ หรือไซต์ก่อสร้าง เป็นต้น

 

  • กลุ่มลูกค้าสถานศึกษา 

ประตูกั้นคนเข้า – ออก แบบ Flap Gate หรือเรียกว่าประตูปีกผีเสื้อ-ประตูปีกนก เพื่อจัดระเบียบการเข้า-ออกของ พนักงาน บุคคลผู้มาติดต่อ หรือผู้ใช้อาคาร สถานที่ มีรูปแบบการเปิดประตูที่สามารถใช้ได้ทั้งการสแกนบัตร ทาบบัตร หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เป็นต้น

 

 ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Tripod Turnstile หรือ เครื่องกั้นสามขา จำนวน 6 เลน พร้อมราวกั้น เพื่อการจัดระเบียบการเข้า-ออกในอาคารเรียน มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและองค์กร

 

ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Flap Gate ณ มหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อความเป็นระเบียบ และปลอดภัย ในการใช้งานของผู้ใช้บริการ อาจารย์ และนักศึกษา ภายในสถานศึกษา

 

ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบ Tripod Turnstile หรือ เครื่องกั้นสามขา ที่มีความโดดเด่น รวมทั้งจัดทำโปรแกรมส่งอีเมล์แจ้งผู้ปกครองทราบเมื่อนักเรียนเข้า-ออกโรงเรียน ทำให้การควบคุมการเข้าออกของนักเรียน-นักศึกษา ภายในสถานศึกษามีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและองค์กร

ติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าสถานศึกษาในรูปแบบ Flap Gate ประตูปีกผีเสื้อ-ประตูปีกนก ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนเข้า-ออก ทำให้การควบคุมการเข้าออกของนักเรียน-นักศึกษา ภายในสถานศึกษามีความปลอดภัยสูงสุด

ระบบประตูอัจฉริยะรูปแบบเครื่องไม้กั้นสามขา ( Tripod Turnstile Gate)พร้อมเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ ให้กับศูนย์อาหาร ภายในโรงเรียนนานาชาติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


  • กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล 

ติดตั้งระบบประตูกั้นอัตโนมัติ แบบสวิงเกต ( Swing Gate)  เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บันไดเลื่อนขึ้น-ลง บริเวณชั้น 1 และชั้น 3  ณ ภายในอาคารผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จ.นครปฐม 

 ติดตั้งระบบประตูทางเข้าแบบ Swing Gate พร้อมเพิ่มอุปกรณ์เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมแจ้งวัดอุณหภูมิที่ประตูด้วยเนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องการคัดกรองผู้ป่วย หรือผู้มาใช้บริการ  ก่อนเข้ามาใช้บริการ  ณ บริเวณภายในโรงพบาบาล   ซึ่งเป็นมาตรฐานของทางโรงพยาบาล  ที่จะสร้างความมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้