Full Height Gate ประตูอัตโนมัติแบบหมุน

เหมาะสำหรับท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด

รายละเอียดสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full Height Gate ประตูอัตโนมัติแบบหมุน

 

 

Gate Access Control 

     
      ระบบประตูที่กำหนดให้บุคคลเข้าและออก ตามจุดที่ต้องการควบคุมตามเงื่อนไขต่างๆ โดยการเข้าสถานที่จะต้องมีความสะดวกสบาย สามารถกำหนดระยะเวลา และความปลอดภัยในการเข้าไปใช้บริการ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นความต้องการหลักของผู้ใช้บริการผู้เข้าทำงาน ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ เข้า-ออกอาคาร เพิ่มการรักษาความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการผู้เข้าทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการบริหารจัดการสถานที่ให้บริการนั้นๆ เช่น อาคาร,ห้องสมุด,โรงงาน ฯลฯ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

         
   ผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลการเข้า-ออกของผู้ใช้บริการผู้เข้าทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการใช้บริการทางธุรกิจ ช่วยลดขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างดี ช่วยกำหนดพื้นที่ในการเข้าถึงสถานที่ที่ให้บริการได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานที่ให้บริการนั้นๆได้มากขึ้น

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สำหรับงานตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทาง บาร์โค้ดลายน้ำ OCR

 
New

เครื่องอ่าน RFID ระยะไกล

 
New

กล้องวีดีโอที่สามารถถ่ายวีดีโอและส่งภาพและเสียงสดๆให้ผู้อื่น ไปพร้อมกัน

 
New

ใช้กับระบบงานบัตรประชาชน-ระบบทะเบียนราษฏร์

 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com