WAC OMR

เครื่องตรวจข้อสอบ / แบบสอบถามอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า


 
เครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติแบบ OMR (Optical Mark Recognition) 


เครื่องตรวจข้อสอบที่ใช้ง่ายและไม่มีข้อจำกัดมากมายเหมือนเครื่องตรวจข้อสอบแบบเดิมๆ เพราะสามารถออกแบบและพิมพ์กระดาษคำตอบได้เองตามจำนวนที่ต้องการ โดยไมจำเป็นต้องส่งโรงพิมพ์ให้ยุ่งยาก เพียงแค่สแกนกระดาษคำตอบ ก็สามารถอ่านและตรวจคำตอบ สรุปผลคะแนนสอบ และวิเคราะห์ผลการสอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรวบรวมผลเอง 
 
 
ด้วยระบบ “Answer Checking” ของ WAC OMR ช่วยให้ตรวจคำตอบได้อย่างถูกต้องว่าผู้เข้าสอบเลือกตอบข้อใด แม้ว่าคำตอบในแถวเดียวกันนั้นจะลบไม่สะอาด หรือลบจนกระดาษขาดก็ตาม เพราะสามารถแยกความเข้มในการฝนได้ถึง 16 ระดับ จึงป้องกันการตรวจผิดพลาดและการโกงคำตอบได้เป็นอย่างดี ส่วนกระดาษคำตอบจะถูกสแกนเก็บเป็นไฟล์ภาพไว้ เพื่อให้ค้นหาง่าย และตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง ไม่ต้องเสียพื้นที่เก็บเอกสารแบบเดิมๆ


คุณสมบัติพิเศษ
  • WAC OMR เป็นโปรแกรมตรวจข้อสอบแบบ OMR (Optical Mark Recognition)
  • ราคาประหยัด บำรุงรักษาง่าย ไม่ต้องกังวลเครื่องค่าซ่อมที่แพงเกินเหตุ
  • ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน เพราะสามารถออกแบบและพิมพ์กระดาษคำตอบได้เองตามจำนวนที่ต้องการ โดยไมจำเป็นต้องส่งโรงพิมพ์ให้ยุ่งยาก
  • ตรวจได้ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้
  • สามารถตรวจคำตอบ สรุปผลคะแนนสอบ ตัดเกรด จัดลำดับคะแนน วิเคราะห์คำตอบ ความยากง่ายของข้อสอบและรายงานค่าทางถิติต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ประหยัดเวลา
  • ไม่ต้องเสียเวลาตรวจและรวมผลคะแนนเอง ยืดหยุ่นต่อการแก้ไขและตรวจใหม่ ไม่ต้องเสียเวลาตรวจซ้ำ และยังสามารถส่งออกข้อมูลไปเป็น .csv หรือ .txt เพื่อนำไปใช้ฝนโปรแกรมอื่นๆเช่น SPSS ได้อีกด้วย
  • เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรียน, สถาบันที่ต้องมีการสอบใบ Certificate และทุกที่ที่ต้องการความสะดวกสบายและความถูกต้องในการตรวจข้อสอบจำนวนมาก

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

เครื่องตรวจข้อสอบ OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 8

 
 

OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 4ES  เครื่องตรวจข้อสอบคุณภาพ ความแม่นยำสูง  

 
 

เครื่องตรวจข้อสอบ OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 6 

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า