เครื่องพิมพ์แบบแปลน HP PageWide XL5000 Multifunction

Share

Share

 

 

เครื่องพิมพ์แบบแปลน HP PageWide XL5000 Multifunction

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • Maximum print speed 9 m/min (27.8 ft/min)
  • A1/Arch D/ANSI D (long edge first) 14 pages/min, 600 pages/h

HP PageWide XL5000 Datasheet