เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Codesoft TP-3300II

Share

Shareคุณสมบัติเบื้องต้น
 ความเร็วในการพิมพ์ 300 มม/วินาที

 พิมพ์บาร์โค้ด 2D ได้
 ตัดกระดาษอัตโนมัติ อายุการใช้งาน 1,500,000 ครั้ง
 รองรับ Driver OPOS
 รองรับ ESC / POS, STAR
 ต่อเชื่อม USB + RS232 + LAN (ไม่ต้องซื้อ Option เพิ่ม)

  TP-3300II Datasheet