เครื่องอ่านบาร์โค้ด MD2230AT Plus ตกกระแทกพื้นคอนกรีต 4 เมตร