โปรแกรมบาร์โค้ด Teklynx | Program Barcode | Barcode Software

CODESOFT 10 is fully compatible with other TEKLYNX enterprise applications such as SENTINEL 10 for automated enterprise label printing and LABEL ARCHIVE for label approval and secure label storage. Label Conversion Tool – Allows LABELVIEW 7 and 8 labels to be opened in CODESOFT 10. Labels created with LABELVIEW 9 and 10 can be imported into CODESOFT 10.

SENTINEL S/5 เป็นซอฟต์แวร์ที่ยกระดับงานพิมพ์ฉลากจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปสู่ระบบงานพิมพ์ระดับองค์กรแบบรวมศูนย์

TRACKSOFT เป็นซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหารที่สมบูรณ์แบบและใช้งานง่าย

BACKTRACK 6 Customizable Asset and Inventory Tracking Software with the Flexibility to Meet All Your Tracking Needs

สามารถพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลโดยวิธีง่ายๆ สร้างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ถูกผูกขาดกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์การเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ซอฟแวร์เฉพาะ สั่งพิมพ์ฉลากโดยตรงจากอุปกรณ์มือถือที่ถูกออกแบบโดย CODESOFT

Pocket LABEL MATRIX เป็นซอฟต์แวร์พิมพ์ฉลากบาร์โค้ดบน Pocket PC ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของท่าน

ซอฟต์แวร์ออกแบบฉลากบาร์โค้ด Pocket LABELVIEW™ บน Pocket PC ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ

LABEL ARCHIVE ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบด้วยการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล การอนุมัติ การเก็บประวัติ และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับงานพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดและ RFID

โปรแกรมบาร์โค้ด LABELVIEW 8.5 ใช้งานง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องออกแบบและพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดทุกๆวัน สำหรับผู้เริ่มใช้ง่ายจนถึงระดับมืออาชีพ รองรับการพิมพ์ฉลาก RFID สามารถสั่งพิมพ์ฉลากผ่าน Pocket PC

 เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานที่ง่ายบน Windows  เรียนรู้ได้เร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ออกแบบฉลาก RFID ได้โดยไม่เคยทำมาก่อน  สามารถสั่งพิมพ์ฉลากผ่าน Pocket PC

 สำหรับออกแบบ ฉลากบาร์โค้ด ทั่วไปจนถึงขั้นซับซ้อน  เหมาะสำหรับงาน พิมพ์ฉลาก ที่มีหลากหลายรูปแบบ  รองรับการพิมพ์ ฉลาก RFID  รองรับ UNICODE

This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy