วัฒนธรรมบริษัท

  CPS ปลูกฝังพนักงานให้มีค่านิยมเดียวกันกับองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานและองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ไปด้วยกัน โดยยึดหลักปฏิบัติร่วมกัน 5 ข้อภายใต้ข้อกำหนดในเครือ CDG Group

image

 

 

 

  


มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อความเป็นเลิศ 

 

image

 

 

 


น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และพึ่งพาได้

image

  

 

 

 

 

 


สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

image

 

 

 

 ดูแล ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสังคม

image

 

 

 

 

 


รวดเร็ว ว่องไว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง