พบกับงานเปิดตัวสินค้า PRINTRONIX T8000 Series 21/10/2015