image

Sales Executive
รายละเอียดของตำแหน่งงาน
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่ง ในเครือ CDG Group ซึ่งดำเนินธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ การบริหารจัดหา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จำหน่ายเครื่องพิมพ์จากต่างประเทศ อาทิเช่น ยี่ห้อ Printronix, Oce', Sato เป็นต้น และเพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้ง ในปัจจุบันและในอนาคต

ทางบริษัทฯ จึงต้องการรับสมัครบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้
Sales Executive จำนวน 10 อัตรา 

 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • บุคคลิกภาพดี
 • มียานพาหนะ
 • หากมีประสบการณ์ขายคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ต่อพ่วง / ซอฟต์แวร์ หรือ เครื่องพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Content Marketing Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผน และผลิต Digital Content ในทุกๆ Format
 • วางแผนและ Post ในช่องทาง Social Media (Facebook, Instagram, Line OA , Google , SEO , Website ) รวมถึงการอัพโหลด Content บนเว็บไซต์
 • ติดตามการตอบรับของ Post และสามารถตอบคำถามให้ความรู้กับลูกค้าจากช่องทาง Social Media
 • ออกแบบและปรับปรุง Digital Content ขององค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ตลอดเวลา
 •  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทางบริษัทฯ จึงต้องการรับสมัครบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้
Content Marketing Officer จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติ

 • อายุ 22  - 30 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ อย่างชำนาญ  เช่น Ms.Officer. Photoshop, Ilustrator
 • มีทักษะถ่ายรูป วีดีโอพื้นฐาน เข้าใจการบริหารเพจ Social Media และเว็บไซต์
 • เข้าใจเรื่อง SEO Content และการทำ SEO Keyword
 • รักความก้าวหน้า ทันสมัย คล่องแคล่วในการใช้เทคโนโนลีต่าง ๆ
image
บริษัทฯ เสนอเงินเดือนประจำ พร้อมสวัสดิการดังนี้ คือ:
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา *
 • Commission
 • Incentive
 • ค่าพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ
 • พักร้อน 12 วัน
 • วันหยุดตามประเพณี
 • สวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.)
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ *
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

ผู้สนใจ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปถ่าย ได้ที่
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด   
ฝ่ายบุคคล 244 ซอยพัฒนาการ 53  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0-2322-7986, 0-2722-4040
e-mail : jutharat.w@cps.co.th

สมัครงานออนไลน์

image

Technician / Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์- สาธิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานสินค้าเบื้องต้น
 •  ให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกรณีที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ
 • สนับสนุนงานขายสินค้าของบริษัท
 • สามารถไปพบลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดในบางครั้ง

ทางบริษัทฯ จึงต้องการรับสมัครบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้
Technician/Engineer จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี• วุฒิปวส. -ปริญญาตรี ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์, เทคโนโยยีสารสนเทศ ,IT ,ไฟฟ้า และหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Network และ Hardware
 • มีใจรักการบริการ ความคิดสร้างสรรค์
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถนำรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัวมาปฏิบัติงานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Hardware Programmer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับ Hardware ชนิดต่างๆ เช่น Access Control, Handheld, RFID, Reader
 • เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับ Software ที่มาพร้อมกับ Hardware ได้
 • สนับสนุนทีม ในการออกแบบและนำเสนอ Solution และการสาธิตผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • สนับสนุนงานขายทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้าของบริษัท
 • ตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความรวดเร็วในการทำงาน มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ
 • มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 ทางบริษัทฯ จึงต้องการรับสมัครบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้
Hardware Programmer จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น C#, C++, PHP, VB.NET, Phyton หรือภาษาอื่นๆ เพื่อติดต่อกับ Hardware เช่น Access Control, Handheld, RFID, Reader หรือเครื่องอ่านบัตรประชาชน
 • มีความรู้เรื่องฐานข้อมูล
 • มีความรู้เรื่อง Raspberry PI, Arduino จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Network และ Hardware
 • มีใจรักการบริการ ความคิดสร้างสรรค์
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และยืดหยุ่นในการทำงาน
image
บริษัทฯ เสนอเงินเดือนประจำ พร้อมสวัสดิการดังนี้ คือ :
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • Commission
 • ค่าพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ
 • พักร้อน 12 วัน
 • วันหยุดตามประเพณี
 • สวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.)
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

ผู้สนใจ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปถ่าย ได้ที่
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด   
ฝ่ายบุคคล 244 ซอยพัฒนาการ 53  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 โทร : 0-2322-7986, 0-2722-4050
e-mail : jutharat.w@cps.co.th

สมัครงานออนไลน์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้