เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 3104

Attribute:

Share

Share


 
 
 
เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 3104


ช่วยให้เอกสารของคุณถูกทำลายอย่างถูกวิธี ปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็นออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนกหรือสำนักงานขายของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติเบื้องต้น
  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 30-32 แผ่น (70 แกรม) / 26-28 แผ่น (80 แกรม)
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 310 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต CD และ DVD
  • ความเร็วในการตัด 0.08 เมตร/วินาที
  • มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
  • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
  • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)

 Datasheet IDEAL 3104 

This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy