เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ (Desktop Pressure Sealer)

Attribute:

เครื่องพับปิดผนึกฟอร์มกาวอัตโนมัติ Officemate 2d ประสิทธิภาพสูงใช้งานง่าย รวดเร็ว และ ประหยัดเวลาในการทำงานของคุณ

Share

Share
คุณสมบัติของเครื่องพับปิดผนึกฟอร์มกาวอัตโนมัติ Officemate 2d

เป็นเครื่องพับปิดผนึกขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานง่าย รวดเร็ว และ ประหยัดเวลาในการทำงานของคุณ