เครื่องตรวจข้อสอบ OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 4ES

Attribute:

OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 4ES  เครื่องตรวจข้อสอบคุณภาพ ความแม่นยำสูง  

Share

Share 
 

     

       
คุณสมบัติเบื้องต้น

      ►SCANTRON รุ่น OPSCAN 4ES

           ♦ ความเร็วในการตรวจอยู่ที่ 2,500 แผ่นต่อชั่วโมง


           ♦ สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งสองด้านในการอ่านครั้งเดียว

           ♦ สามารถอ่านแบบฟอร์มขนาดตั้งแต่ 2.5 x 5นิ้ว ถึง 9 x 14 นิ้ว

           ♦ มีที่ป้อนกระดาษแบบฟอร์มความจุ 100แผ่น และมีที่รองรับแบบฟอร์มที่อ่านแล้ว

           ♦ มีหัวพิมพ์สำหรับพิมพ์คะแนนแต่ะละแผ่น ขณะที่อ่านได้

           ♦ มีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและออกรายงานการสอบ

           ♦ สามารถใช้งานกับแบบประเมิน แบบสอบถาม งานเลือกตั้งได้ ฯลฯ

 

            SCANTRON -OPSCAN 4ES Datasheet
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy