เครื่องตรวจข้อสอบ OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 6

เครื่องตรวจข้อสอบ OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 6 

Share

Your like button code

Share

Product Description 
 คุณสมบัติเบื้องต้น

SCANTRON รุ่น OPSCAN 6
 

 ความเร็วในการตรวจอยู่ที่ 4,000 แผ่นต่อชั่วโมง

♦ สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งสองด้านในการอ่านครั้งเดียว

♦ สามารถอ่านแบบฟอร์มขนาดตั้งแต่ 2.5 x 5นิ้ว ถึง 9 x 14 นิ้ว

♦ มีที่ป้อนกระดาษแบบฟอร์มความจุ 200แผ่น และมีที่รองรับแบบฟอร์มที่อ่านแล้ว

♦ มีหัวพิมพ์สำหรับพิมพ์คะแนนแต่ะละแผ่น ขณะที่อ่านได้

♦ มีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและออกรายงานการสอบ

♦ สามารถใช้งานกับแบบประเมิน แบบสอบถาม งานเลือกตั้งได้ ฯลฯ


SCANTRON รุ่น OPSCAN 6 Datasheet


 

Related Product
New

Zebra’s Gk420 compact desktop printers for print widths up to 4 inches deliver best-in-class speed and performance.

 
 
New

Printer Find information on the Zebra GT800 Desktop Printer drivers, software, support, downloads, warranty information and more.

 
 
Recently Viewed
No recently viewed.