เครื่องตรวจข้อสอบ OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 8

Attribute:

เครื่องตรวจข้อสอบ OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 8

Share
 
 
 คุณสมบัติเบื้องต้น

SCANTRON รุ่น OPSCAN 8

♦ ความเร็วในการตรวจอยู่ที่ 4,000 แผ่นต่อชั่วโมง

♦ สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งสองด้านในการอ่านครั้งเดียว

♦ สามารถอ่านแบบฟอร์มขนาดตั้งแต่ 2.5 x 5นิ้ว ถึง 9 x 14 นิ้ว

♦ มีที่ป้อนกระดาษแบบฟอร์มความจุ 200แผ่น

♦ มีที่รองรับแบบฟอร์มที่อ่านแล้ว 2ถาด โดยสามารถเลือกให้แบบฟอร์มตกลงถาดใดถาดหนึ่งตามความต้องการ

♦ มีหัวพิมพ์สำหรับพิมพ์คะแนนแต่ะละแผ่น ขณะที่อ่านได้

♦ มีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและออกรายงานการสอบ

สามารถใช้งานกับแบบประเมิน แบบสอบถาม งานเลือกตั้งได้ ฯลฯ

 
SCANTRON รุ่น OPSCAN 8 Datasheet

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy