อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องพิมพ์ Line Printer PRINTRONIX P8000

Attribute:

Share

 
อุตสาหกรรมรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
    เครื่องพิมพ์ Printronix P8000 ออกแบบมารองรับงานพิมพ์ในอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งไม่สามารถรับความเสี่ยงในการหยุดพิมพ์ได้ ด้วยความเร็วและความทนทานของเครื่องพิมพ์ Printronix P8000 ทำให้ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตัวเครื่องพิมพ์ออกแบบมารองรับงานพิมพ์ปริมาณมากโดยเฉพาะทำให้ต้นทุนในการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ต่ำ ประหยัดทั้งเงินและเวลา ด้วยตัวเครื่องที่ออกแบบมาด้วยความแข็งแรงและปิดมิดชิดทำให้สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้ทุกสภาวะแวดล้อม ปราศจากฝุ่นรบกวนงานพิมพ์ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งานโดยตรง
   
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   Printronix เข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องคำนึงถึงความสะอาดและอุณหภูมิที่ใช้ในการผลิตหรือจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งเครื่องพิมพ์ Printronix P8000 สามารถรองรับสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้เป็นอย่างดีโดยงานพิมพ์ไม่สะดุดติดขัดแม้จะมีปัจจัยของ ความชื้น อุณหภูมิ ไฟฟ้าสถิตย์ ฝุ่น หรือละอองต่างๆ อีกทั้งยังคงคุณภาพงานพิมพ์ได้เหมือนสภาวะแวดล้อมตามปกติ

  
อุตสาหกรรมค้าปลีก
   การดำเนินธุรกิจในอุตสากรรมค้าปลีกต้องคำนึงถึงความรวดเร็วความถูกต้องแม่นยำและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เครื่องพิมพ์ Printronix P8000 ออกแบบมาเพื่อให้รองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบฟอร์มที่มีอยู่ในอุตาหกรรมค้าปลีก ด้วยความเร็วและความแข็งแรงของเครื่องพิมพ์ทำให้พิมพ์งานเสร็จตรงตามเวลาและสามารถรองรับงานพิมพ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์จะพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีระบบ PrintNet Enterpise Suite จัดการเครื่องพิมพ์ได้จากระยะไกลแม้ไม่ได้อยู่ประจำ ณ จุดที่เครื่องติดตั้งอยู่
  
อุตสาหกรรมและธุรกิจการขนส่ง
    ธุรกิจอุตสาหกรรมการขนส่งไม่สามารถรับความเสี่ยงในการหยุดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการขนส่งได้ ซึ่งเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่อุตสากรรมการขนส่งเลือกเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์ Printronix ในการรองรับปริมาณงานพิมพ์จำนวนมาก ซึ่งมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะไม่สะดุดด้วยการหยุดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ออกแบบมารองรับงานพิมพ์ปริมาณมากๆ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจขนส่งให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงต่อเวลาตามที่กำหนด

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy