ซอฟต์แวร์ออกแบบฉลากบาร์โค้ด LABEL ARCHIVE 3.10

Attribute:

LABEL ARCHIVE ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบด้วยการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล การอนุมัติ การเก็บประวัติ และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับงานพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดและ RFID

Share

มีระดับชั้นในการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับสำหรับทุกๆ การออกแบบและขั้นตอนการพิมพ์ สามารถทำงานได้ในระบบเครือข่าย สามารถทำงานร่วมกับซอฟแวร์ออกแบบบาร์โค้ด LABELVIEW และ CODESOFT สามารถควบคุมการแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ลูกค้าได้ โดยเฉพาะ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ

LABEL ARCHIVE 3.10 มีระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเป็นระดับชั้นไปสำหรับขั้นตอนต่างๆในการพิมพ์ฉลาก พร้อมกับการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล การอนุมัติ ประวัติการพิมพ์ และระบบรักษาความปลอดภัยงานพิมพ์บาร์โค้ดและ RFID ในหน่วยงานการผลิต

ออกแบบมาให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์ออกแบบและพิมพ์ฉลาก LABELVIEW และ CODESOFT สามารถควบคุมการแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ของลูกค้าได้ในหลายประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม อาทิเช่น ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจยา และอุตสาหกรรมโรงงาน เป็นต้น

คุณสมบัติอย่างย่อ

 รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, Server 2008, Server 2008 R2, Vista, XP, และ Server 2003 
 ออกแบบมาให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์ออกแบบและพิมพ์ฉลาก LABELVIEW และ CODESOFT
 ใช้งานบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่ายและบน Web ได้ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย
 มีระบบการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเป็นระดับชั้นสำหรับการออกแบบและพิมพ์ฉลากโดยตลอดตั้งแต่การเข้าใช้งานระบบ ออกจากระบบ ประวัติการพิมพ์ การอนุมัติเอกสารและการควบคุมเอกสารต่างๆ
 หมดกังวลกับการออกแบบและขั้นตอนการพิมพ์ฉลากที่ผิด ด้วยการอนุมัติฉลากที่ต้องการเข้าสู่การผลิตเท่านั้น
 สามารถควบคุมการแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ลูกค้าได้ โดยเฉพาะ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ

LABEL ARCHIVE 3.10 Datasheet
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy