เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato HT200e Thai

Attribute:

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด HT200e Thai แบบ Stand Alone คือ สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

Share

Share

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Lithium i-On มีหน่วยความจำช่วยให้ สามารถบันทึกรูปแบบในการพิมพ์ได้ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย รองรับการพิมพ์ภาษาไทย และมีภาษาไทยบนแป้นพิมพ์ 

วิธีการพิมพ์: แบบความร้อนโดยตรง
ความกว้างการพิมพ์: 1.89 นิ้ว
ความกว้างของสิ่งพิมพ์: 1.1 ถึง 2 นิ้ว
ความเร็วในการพิมพ์: 4 นิ้วต่อวินาที
ความละเอียด: 203 จุดต่อนิ้ว
หน่วยความจำ: 2 เมกะไบท์ ชนิด SDRAM

 แบตเตอรี่ / ชุดแบตเตอรี่
 อุปกรณ์ม้วนฉลาก
 อุปกรณ์คลายฉลากออก
 หน่วยความจำเพิ่ม
 Price marking & markdown
 Shelf Labellling
 Sales Tax Calculations
 POS printing (delis /bakeries)
 Patient Wristbands
 Parking Tickets
 Customer receipts / tickets
 Small goods labeling (E.g. Cosmetics, Jewelry)
 Food safety labelling
 Ingredient Labelling
 Sequential numbering
 Item identification
 Stock control
 Incoming goods labelling
HT200e Datasheet