เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sato M84Pro

Attribute:

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สมรรถนะสูงที่ทนทานพร้อมความละเอียดสูงM84Pro ให้ผู้ใช้กำหนดค่าความละเอียดในการพิมพ์ได้ 203, 305 และ 609 dpiระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพของ

Share

Share

M84Pro สามารถพิมพ์ได้ปริมาณสูงและมีความเร็วในการพิมพ์ 10, 8 และ 6 ips ที่ความละเอียด 203, 305 และ 609 dpi ตามลำดับ

วิธีพิมพ์: พิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรง/พิมพ์โดยถ่ายโอนความร้อน
ความกว้างในการพิมพ์: 4.1 นิ้ว
ความกว้างของสื่อ: 0.87 ถึง 5 นิ้ว
ความเร็วในการพิมพ์ (สูงสุด): 10 ips - M84Pro(2), 8 ips - M84Pro(3) และ 6 ips - M84Pro(6)
ความละเอียด: 203/305/609 dpi
หน่วยความจำ: RAM ขนาด 16 เมกะไบต์/Flash ขนาด 2 เมกะไบต์

 เครื่องแจกจ่ายอัตโนมัติ
 เครื่องตัด
 เครื่องม้วน
 หน่วยความจำเสริม
 อินเตอร์เฟสแบบ Plug-in
 นาฬิกาแบบเรียลไทม์
 การติดฉลาก PCB
 การทำเครื่องหมายที่ส่วนประกอบ
 การออกตั๋ว
 การติดป้ายราคาค้าปลีก
 การติดฉลากตามมาตรฐาน
 การขนส่ง/การตรวจรับ
 การติดตามทรัพย์สิน
 WMS
 Datasheet M84Pro