เครื่องวัดอุณหภูมิศรีษะ Thermometer CK-T1501

เป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนของร่างกายเบื้องต้น ที่เหมาะสำหรับใช้ภายในครอบครัว หรือสถานที่ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ออกกำลังกาย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

Share

Share

Thermometer  CK-T1501

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนของร่างกายแบบอินฟราเรด ชนิดมือถือ เหมาะสำหรับการตรวจวัดเบื้องต้น  ซึ่งจะใช้ภายในครอบครัว หรือสถานที่ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ  เช่น  สถานดูแลผู้สูงอายุ  หรือบ้านพักคนชรา  สนามกีฬา  สถานที่ออกกำลังกาย(ฟิตเนส)  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย  สถานที่รับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษ

  • เป็นเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิความร้อน
  • ตรวจวัดชนิดอินฟาเรด
  • มีความเสถียร และเชื่อถือได้
  • โหมดประหยัดพลังงานอัจฉริยะ
  • หน้าจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจน
  • แสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

 

Datasheet Thermometer CK-T1501