Vertex Digital Signage

คุณสมบัติสินค้า:

สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ สะดวกรวดเร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการต่อเป้าหมายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share

หมวดหมู่ : Digital Media Digital Sinage

Share

Vertex Digital Signage

Vertex Digital Signage เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้โดยมีหลายขนาด เช่น 49/55/65 นิ้ว และคุณสมบัติจะเป็นดังนี้

คุณสมบัติพิเศษ 

 • ประหยัดต้นทุนและเวลา
  Digital Signage สามารถประหยัดต้นทุน และเวลาในการจัดพิมพ์ และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนระบบบริหารจัดการและอุปกรณ์ทั้งระบบ ชำระค่าบริการเป็นรายเดือนเท่านั้น

 • เพื่อดึงดูดความสนใจ
  สำหรับร้านค้าที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้าแนะนำพิเศษ หรือ Promotion พิเศษ เพื่อให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจแก่ลูกค้า การประชาสัมพันธ์รูปแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามาก

 • ง่ายในการใช้งาน
  สำหรับธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก Digital Signage สามารถบริหารจัดการแบบ Network ผ่านโครงข่าย ได้ทั้งภายใน ระบบ LAN, WAN หรือระบบ INTERNET ได้ โดยการจัดการแบบรวมศูนย์ไม่ต้องเดินทางไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ สามารถควบคุม และกำหนดการแสดงผลล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย รองรับการเสนอแจ้งข่าวข้อความ ประชาสัมพันธ์แบบทันทีได้

 • ความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  ช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในด้านความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในด้านการตลาด เป็นช่องทางที่สามารถที่ทำให้คนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการต่อเป้าหมายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  Datasheet Vertex Digital Signage