Pre-Order

เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 550

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 12,000 แผ่นต่อชั่วโมง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

    เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีสำเนาหรือไม่มีสำเนาได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการงานเอกสารประเภทกระดาษต่อเนื่องเช่นใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหน้ีได้เองภายในบริษัทหรือแผนกโดยไม่จำเป็นต้องจ้าง Outsource หรือพนักงาน PartTime อีกต่อไปจึง ช่วยในการประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน 

  • ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 12,000 แผ่นต่อชั่วโมง
  • สามารถกระตุกกระดาษcopyไดสูงสุดถึง 6 แผ่น
  • สามารถกระตุกกระดาษที่มีความหนา 55-148 แกรมต่อตารางเมตร
  • ใช้ได้กับกระดาษขนาด ความกว้าง 2 3/8 – 16 นิ้ว ความยาว 2 3/4–12 นิ้ว
  • ผลิตจากประเทศอเมริกา
  • ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน UL

สินค้าเกี่ยวข้อง
Pre-Order

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุดในการกระตุกกระดาษ 21,000 แผ่นต่อชั่วโมง

 
 
New

เครื่องพิมพ์เดสก์ท็อปขนาดกะทัดรัด ออกแบบสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล

 
 
Pre-Order

เครื่องกระตุกกระดาษอัตโนมัติขนาดใหญ่ ความเร็วสูงสุด 500 ฟุต/นาที

 
 
New

ทำลายเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 11-13 แผ่น มีช่องสำหรับแยกทำลายแผ่นซีดี

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า