ผ้าหมึก Printronix Ultra Capacity

ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Line Printer P7000 Series

Share

Share


คุณสมบัติของ ผ้าหมึก Printronix P7000

 ความยาว 104  หลา
 มีบาร์โค้ด เพื่อใช้ในการตรวจสอบปริมาณ การใช้งานของผ้าหมึกแกนที่บรรจุ
 ผ้าหมึก Printronix P7000 เป็นพลาสติกกลมทั้งสองข้างโดยมีจุดศูนย์กลางของแกนที่พันผ้าหมึกกว้าง 4.2 เซนติเมตร
 

 P7000 Ultra Capacity Data Sheet