ตัวแทนภาค

ตัวแทนภาคสินค้า Auto-ID

สนใจเป็นตัวแทนภาคสินค้า Auto-ID ติดต่อ e-mail: phuttha.t@cps.co.th

บริษัท พีน่า ดอท คอม จำกัด
516-520 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 054-217-918 แฟกซ์ : 054-318-577
ติดต่อ : คุณจณาดล พันธุ์ทอง
คุณธารทิพย์ อินต๊ะอ้อม
e-mail:
janadol@pe-na.com
e-mail:
oil_zaa1@hotmail.com
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์
378 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043-225-691-2 แฟกซ์ : 043-224-145-6
ติดต่อ : คุณอลงกรณ์ อากาศน่วม e-mail :
alongkon@kkt.co.th
โทร : 089-6206647 
คุณยุทธพล พุฒพล e-mail :
yootapol@kkt.co.th
โทร : 081-5446531 
http://www.kkt.co.th
บริษัท แมนเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
218/1-2 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 074-343213-4 แฟกซ์ : 074-343215
ติดต่อ : คุณเสาวภาคย์ แจ่มมานะชัย e-mail :
simon@mantec-g.com
โทร : 081-5996889 
คุณมานพ สำราญ e-mail :
manop@mantec-g.com
โทร : 081-5402044
 
http://www.mantec.co.th