เครื่องตรวจข้อสอบ (OMR)

เครื่องตรวจข้อสอบ OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 8

เครื่องตรวจข้อสอบ OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 6 

OMR ยี่ห้อ SCANTRON รุ่น OPSCAN 4ES  เครื่องตรวจข้อสอบคุณภาพ ความแม่นยำสูง