เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย | เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย | เครื่องยิงบาร์โค้ดไร้สาย | Cordless Scanner | Wireless Scanner | Bluetooth Scanner

New

DS2278 SERIES CORDLESS 1D/2D HANDHELD IMAGERS

New

DS3608-HD / DS3678-HD HIGH DENSITY BARCODE CAPTURE 1D/2D

Best Seller
New

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

New

SEUIC Wearable Ring Scanner collector เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบสวมนิ้ว

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย เทคโนโลยี Linear Imager 

อ่านบาร์โค้ด 1D และ PDF417 & MicroPDF417 ประหยัดพลังงานด้วย ZigBee เทคโนโลยี

++โปรโมชั่น++ click ลิงค์ http://www.cps.co.th/customize-ScannerPromotion-10969-1.html

Best Seller

Reads all major 1-D and 2-D symbols with strong penetrating power for obstacles up to 200 meters working range (open air).

Handheld gun-type barcode scanner allowing wireless connection through Bluetooth technology.

The CipherLab 1266 BT laser scanner roams up to 100 meters (328 ft.) to go where the work and customers are.

High Performance Wireless Hand-held 1D/2D Barcode Scanner  

High Performance Wireless Hand-held 1D/2D Barcode Scanner

Best Seller

Elegantly designed cordless scanner offered at an affordable price.

New

iData 25T 2-in-1 Smart Thermometer temperature measurement and Barcode scanning.

ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT 7%