เครื่องอ่านบาร์โค้ด ชนิดตั้งโต๊ะ | Hands-Free Scanner

New

Mindeo MD8600 2D Image Platform scanner USB from both paper labels and mobile devices.

New

Zebra Symbol DS7708 Easy to deploy high-performance“can’t miss” on-counter scanning.

New

Mindeo MP8300 1D/2D Image Platform

New

1D/2D Screen Barcode Image Platform

เครื่องอ่านบาร์โค้ดหน้าจอมือถือ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D/2D ชนิดตั้งโต๊ะ เทคโนโลยี Image Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D ชนิดตั้งโต๊ะ สะดวกและง่ายในการอ่านบาร์โค้ด เหมาะสำหรับงานแคชเชียร์

A desktop barcode scanner most suitable for cashier counters with large SKU.

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ชนิดตั้งโต๊ะ Omnidirectional CS3090 เหมาะสำหรับ Cashier ร้านค้าที่มี SKU จำนวนมาก

-- discontinuted product -- Replacment model is FR20  

Z-6180 Advanced Dual-Laser Omnidirectional In-Counter Scanner

CS-3080 เป็น เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบ 20 เส้น แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด 20 เส้น แบบตั้งโต๊ะหรือถืออ่านได้ Codesoft CS-3060