Zone 2

รู้จักกันในนาม CPS ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 เป็นบริษัทที่ 3 ในเครือ CDG Group ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 100 ท่าน
เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจทางด้านระบบเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่าย
เครื่องพิมพ์ซึ่งครอบคลุมในทุกๆ เทคโนโลยีการพิมพ์ทั้ง 
Line Printer Laser Printer เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บัตร
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และ 
Supplies
 ของเครื่องพิมพ์ใช้สำหรับงานพิมพ์ Report, Billing, Barcode และ บัตรพลาสติก อีกทั้ง
จำหน่ายคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ DELL HP LENOVO รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ อาทิเช่น
ครื่องอ่านบาร์โค้ด Access Control
Finger Scan Gate Control และ RFID เป็นต้น