ศูนย์ภาค 5 เชียงใหม่

ศูนย์ภาค 5 เชียงใหม่

PS Chiang Mai
Responsible for providing services to Chiang Mai, Lamphun, Lampang and Mae Hong Son provinces
Phone : (053) 276-502, (01)603-7748 - 49, (01) 603-7751, 1144 call 515320
Fax :


Chiang Rai
Responsible for providing services to Chiangrai and Phayao provinces.
Phone : (053) 700-884, (01) 603-7750
Fax :


Phrae
Responsible for providing services to Phrae, Nan and Uttaradit provinces.
Phone : (054) 624-127, (01) 603-7752
Fax :