อุปกรณ์ POS

นอกเหนือจากรับรองการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้ว ระบบ POS (Point of Sales) ยังให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ในฐานะที่เป็นระบบเครือข่าย
ที่รวบรวมคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเข้ากับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อื่นๆ ระบบ POS ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ประโยชน์ของระบบ POS:
ด้วยซอฟต์แวร์ของมัน ผู้ใช้สามารถบันทึกและบริหารข้อมูลการขายสินค้าคงคลัง พนักงาน และแม้กระทั่งลูกค้าได้โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ การรักษาความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะสำคัญเนื่องจากระบบส่วนใหญ่มีการตรวจสอบบัญชี
เพื่อป้องกันการโจรกรรม จากข้อมูลการขายผู้ใช้อาจสามารถกำหนดอัตราความสำเร็จของแต่ละรายการเพื่อที่จะทำการปรับราคาได้

เครื่องจุดขายหน้าร้านแบบหน้าจอสัมผัส

 

เครื่องจุดขายหน้าร้าน แบบหน้าจอสัมผัสพร้อมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัว

 

CODESOFT CASH DRAWER EC-410

 

ราคาโปรโมชั่น!  หมดเขตสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ราคายังไม่รวม VAT7%

   
Powered by MakeWebEasy.com