เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ เป็นเครื่องที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณ  ดูทันสมัยขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป กระบวนการอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยลดการเสียค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำหรับซองจดหมาย และ แรงงานที่ใช้ในการบรรจุซองจดหมายของคุณ เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องความต้องการหลากหลาย ตั้งแต่เอกสารประเภทการปิดผนึกใบแจ้งหนี้ไปจนถึงรายงานผลการเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนโดยทั่วไป

เครื่องพับปิดผนึกฟอร์มกาวอัตโนมัติ Officemate 2d ประสิทธิภาพสูงใช้งานง่าย รวดเร็ว และ ประหยัดเวลาในการทำงานของคุณ