อุปกรณ์เสริม เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด | Options for Barcode Printer

อุปกรณ์เสริมสำหรับตัดฉลากหรือป้ายบาร์โค้ด มีทั้งแบบรุ่นใช้งานทั่วไปและรุ่นใช้งานหนัก (Heavy Duty)

ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์และลูกยางเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อคุณภาพงานพิมพ์และยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์

เครื่องม้วนฉลากบาร์โค้ด Postek R1 สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ทุกยี่ห้อ